Speltraining

Speltraining wordt veelal gegeven aan kinderen met een autistische spectrum stoornis (ASS) of een verstandelijke beperking die een achterstand laten zien in hun spelontwikkeling. Het spontane ontdekkingsspel laten deze kinderen niet of weinig zien.  

Indicaties voor speltraining kunnen zijn:

  • Interesse in spelmaterialen is minimaal
  • Spelmateriaal wordt minimaal ontdekt
  • Er is weinig interactie tijdens het spel
  • Er ontstaat minimaal (of geen) symbolisch spel (doen alsof)
  • Spelhandelingen worden minimaal geimmiteerd

Tijdens speltraining zal uw kind gestimuleerd (en getraind) worden om het materiaal op verschillende manieren te gebruiken. Tijdens de training is er ruimte om de materialen zelfstandig (op hun eigen manier) te ontdekken en samen met de spelagoog. Op deze manier wordt de spelontwikkeling gestimuleerd, waardoor ook de algehele ontwikkeling.

Speltraining is geschikt voor zeer jonge kinderen tot ongeveer 10 jaar. 

 

De speltrainingsmethode die wij inzetten, is ontwikkeld door Prof. I van Berckelear-Onnes.