Spelomgeving

Een belangrijke voorwaarde voor het spel van kinderen is de (veilige) spelomgeving. Wat een goede spelomgeving is, is mede afhankelijk van het kind. Het ene kind heeft behoefte aan een zeer rustige spelomgeving, terwijl een ander kind het als prettig ervaart dat er geluiden te horen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat een spelomgeving veilig is, zodat een kind niet hoeft op te passen voor bijvoorbeeld voorbij razende auto’s. 

Wanneer het kind een ontspannen, eigen, plezierig spel speelt, kun je ervan uitgaan dat het kind de omgeving als prettig ervaart. 

 

Een spelomgeving kan een spel sturen, zowel bewust als onbewust. Wanneer het spel van kinderen stagneert, is een observatie van de spelomgeving belangrijk. 

Denk bijvoorbeeld aan: “Hebben de kinderen de ruimte?”, “Kunnen ze hun eigen spel spelen zonder teveel ruis?” en “Zijn er voldoende materialen die aansluiten bij de belevingswereld van het kind?”.

 

Wenst u advies over de spelruimte thuis? Het klaslokaal? Kinderopvang ruimte? Laat het weten, we denken graag met u mee!