Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een methodische vorm van hulpverlening aan kinderen, die stagneren in hun spelontwikkeling  en spelontplooiing. Door spelbegeleiding wordt de sensomotorische, cognitieve, sociale en / of emotionele ontwikkeling extra ondersteund. 

Spelbegeleiding kan zowel thuis, als op school of in de praktijk gegeven worden. Tijdens een kennismakingsgesprek (en eventuele 1e spelobservatie) zal er gekeken worden wat de hulpvraag vanuit ouders en/of begeleiders is. Wanneer gewenst zullen we observatiemomenten afspreken en aansluitend gezamenlijke doelen stellen.

Indicaties zijn voor spelbegeleiding (of een spelobservatie) kunnen zijn:

 • Kinderen met eenzijdig en / of stereotype spelgedrag.
 • Kinderen die moeizaam tot spel komen.
 • Kinderen die niet tot samenspel komen.
 • Kinderen die onder of over gestimuleerd zijn op het gebied van spel.
 • Kinderen met motorische of zintuiglijke problemen (wanneer dit hen beperkt in het spel)
 • Kinderen met een verstandelijke beperking
 • Kinderen met gedragsproblemen
 • Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
 • Kinderen met concentratieproblemen
 • Overactieve kinderen
 • Kinderen met agressief gedrag
 • Kinderen met een negatief zelfbeeld
 • Kinderen met contactproblemen