Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een methodische vorm van hulpverlening aan kinderen, die stagneren in hun spelontwikkeling  en spelontplooiing. Door spelbegeleiding wordt de sensomotorische, cognitieve, sociale en / of emotionele ontwikkeling extra ondersteund. 

Spelbegeleiding kan zowel thuis, als op school of in de praktijk gegeven worden. Tijdens een kennismakingsgesprek (en eventuele 1e spelobservatie) zal er gekeken worden wat de hulpvraag vanuit ouders en/of begeleiders is. Wanneer gewenst zullen we observatiemomenten afspreken en aansluitend gezamenlijke doelen stellen.

Indicaties zijn voor spelbegeleiding (of een spelobservatie) kunnen zijn: